Ny med diabetesTips og Tricks

Dette er de vigtigste tal for god diabetesbehandling

Udgivet for første gang: 19.11.21 | Sidst redigeret: 06.12.21
Denne artikel er mere end 2 år gammel og kan derfor indeholde forældet information
Bidragydere
Skrevet af: Bidragydere

Dette er indhold oprettet af forfattere fra vores internationale netværk.

At behandle sin diabetes handler meget om tal, og ikke kun de tal, der viser blodsukkerværdierne. Hvis man får overblik over de vigtige diabetestal, kan man faktisk mindske risikoen for senkomplikationer i fremtiden.

Hvilke tal skal du have kendskab til? Hvad bør tallene ligge på, og hvad betyder tallene? I denne artikel vil vi se nærmere på de tal, der er vigtigst for god diabetesbehandling. Dette er de tal, du skal have fokus på og samle på ét sted, så du sammen med din praktiserende læge kan regulere din diabetes bedst muligt og sikre en generel god sundhedstilstand.

Annonce

Daglige blodsukkerværdier

Disse er en selvfølge – ja nok det allervigtigste og derfor væsentlig at nævne. Daglige blodsukkerværdier er tal, der kan give et fingerpeg om, hvordan din diabetes er reguleret, og høje eller lave tal kan fremhæve, hvilke ændringer du bør foretage i hverdagen (1). Du kan mærke, at når du er aktiv, falder blodsukkeret ofte, mens stress og visse madvarer kan få blodsukkeret til at stige. Når du kender disse mønstre, bliver det også lettere at regulere din diabetes, hvilket igen mindsker risikoen for senkomplikationer i fremtiden.

Drøft gerne med din læge, hvilke blodsukkerværdier du bør prøve at opnå før og efter et måltid.

Et blodsukkerapparat er den bedste måde at få et godt overblik over dine blodsukkerværdier på. Generelt bør blodsukkerværdierne ligge på:

  • Før et måltid – mellem 4 og 7 mmol/l
  • To timer efter et måltid – under 10 mmol/l

Husk, at der ikke er et facit for, hvad der er en “rigtig” værdi, og det kan være, at din praktiserende læge eller diabetessygeplejerske har specifikke råd til, hvilke blodsukkerværdier du bør arbejde på at opnå (2).

LÆS OGSÅ: 5 gode tips til at sænke langtidsblodsukkeret

Langtidsblodsukker – HbA1c

HbA1c er et af de vigtigste tal at have fokus på for en person med diabetes. HbA1c er dit langtidsblodsukker, et gennemsnit, der baserer sig på dine blodsukkerværdier de sidste 6-8 uger. For at måle dit HbA1c skal du gå til lægen og få taget en blodprøve. Dette gøres normalt som en del af den årlige kontrol, men for mange kan det være nødvendigt at kontrollere HbA1c oftere end det, som f.eks. 3-4 gange om året.

Velregulerede personer med diabetes kan have værdier op til omkring 53 mmol/mol (7 %). I Danmark defineres diabetes som blodsukkerværdier over 48 mmol/mol (6,5%) eller højere. Hos patienter, hvor det primære behandlingsmål er symptomfrihed, kan et HbA1c på 58-75 mmol/mol være acceptabelt. (3)

LÆS OGSÅ: Sådan kan du bedst forebygge øjenkomplikationer

Blodtryk

Blodtryk er også et sundhedstal, der er relevant, når man lever med diabetes. Hvorfor? Fordi mennesker med diabetes oftere har højt blodtryk, hvilket igen øger risikoen for hjerte-kar-sygdom (4). Derfor er blodtryk også noget, du bør have fokus på. Blodtrykket kan sænkes ved at indføre livsstilsændringer som f.eks. at sørge for mere fysisk aktivitet eller ved at ændre kost, reducere sit indtag af alkohol eller tabe sig.

Et blodtryk på 120/80 mm Hg og lavere anses som fint hos voksne mennesker, ikke-diabetikere må have op til 140/90. Behandlingsmål hos diabetikere (type 1 og 2) er hjemmeblodtryk på 120-135/70-80 mmH. (5) I nogle tilfælde sættes målet højere ud fra en individuel risikovurdering.

Mann sjekker blodtrykk hos lege. Dette er de vigtigste tal for god diabetesbehandling
Illustration foto: Getty images.

Kolesterol

Glem ikke kolesterolet! Da diabetes er forbundet med forhøjede niveauer af det farlige kolesterol (LDL) og lavere niveauer af det gode kolesterol (HDL), er dette også nogle tal, du gør klogt i at have fokus på. Højt kolesterol er nemlig også en risikofaktor for hjerte-kar-sygdom.

Et sundt kolesterolniveau betyder, at du ikke har alt for meget kolesterol totalt set i blodet, og at balancen mellem LDL-kolesterolet og HDL-kolesterolet er god (6).

  • LDL-kolesterol bør være under 1,8 mmol/l, hvis du har hjerte-kar-sygdom ud over diabetes (f.eks. hvis du har haft blodprop i hjertet eller hjerneblødning)
  • For personer, der ikke har haft en blodprop i hjertet eller hjerneblødning (40-80 år), bør LDL-kolesterolet ligge på under 2,5 mmol/l (7)

LÆS OGSÅ: Tag de sunde madvalg

Brug tallene til at forbedre din egen sundhed

Så disse tal er altså de vigtigste tal at have fokus på, når du har diabetes. Hvis du har godt styr på disse tal og derudover prøver at holde dig til sunde og gode rutiner i hverdagen, kan det blive nemmere både at regulere din diabetes og at holde dig sund og rask. Her er nogle sidste tips på vejen:

  • Saml alle disse vigtige sundhedstal på et og samme sted. Måske i en notesbog eller i en app, som mySugr, på din smartphone.
  • Tal med din praktiserende læge eller diabetessygeplejerske om, hvilken målsætning du bør have for hvert af disse tal, og læg en plan sammen for, hvordan du kan nå disse mål.
  • Skab sunde vaner for dig selv, der kan påvirke dine tal på en positiv måde, som f.eks. ved at overholde din behandlingsplan, spise sund mad og sørge for fysisk aktivitet.
  • Sørg for, at du har mennesker omkring dig, der hjælper dig og hepper på dig. Støtte fra familie og venner kan give dig ekstra motivation til at nå dine sundhedsmål.

Kilder:

(1) NIDDK, Know Your Blood Sugar Numbers
(2) Diabetes.no,
Blodsukker og måling
(3) Endocrinology.dk, Type 2 diabetes.
(4) Johns Hopkins Medicine,
Diabetes and High Blood Pressure
(5) Sundhed.dk, https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/hjerte-kar/tilstande-og-sygdomme/oevrige-sygdomme/hypertension/
(6) LHL,
Diabetes og hjertesykdom
(7) Sundhed.dk, https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/lipidforstyrrelser/dyslipedaemia/

Indholdet på denne hjemmeside er skrevet af og til et nordisk publikum, og kan derfor indeholde kilder, detaljer og information, der tager udgangspunkt i et andet land eller region end dit eget.

Annonce