Læsernes historier

Diabetesaffald: Gør min sygdom mig til et miljøsvin?

Udgivet for første gang: 11.12.23
Linda Terwindt
Skrevet af: Linda Terwindt

Født i 1983, bor i Norge og har to børn. Linda har haft type 1-diabetes siden 1991. Hun har to uddannelser inden for sundhedspleje; assisterende sygeplejerske og apotekstekniker. Linda synes, det er vigtigt at hjælpe med at sprede de rigtige oplysninger om diabetes.

Som den forkælede person jeg er med både insulinpumpe og kontinuerlig glukosemåler, har jeg i årenes løb indset, at jeg ikke ligefrem bidrager til mindre affald. Min diabetes skaber en masse affald. 

Derfor har jeg tænkt over noget: Det må da være muligt at lave udstyret med mindre indpakning eller med dele, der kan genbruges? Jeg ved, at der er større kræfter i EU, der kæmper for at få producenterne til at gøre noget ved det. Men hvad skal der egentlig til?

Annonce

På verdensplan er der omkring 4 millioner mennesker med diabetes, hvoraf 10 % har type 1.

Tal fra Statistisk Sentralbyrå i Norge (som er det land, hvor jeg bor) viser, at vi nordmænd producerer 427 kg husholdningsaffald pr. indbygger. Det er nok ikke forkert at antage, at en person med diabetes – uanset hvilken type – bidrager med mere affald end en gennemsnitlig person, selvom det ikke er dokumenteret.

Hvem har brug for den negative stress ved en kronisk sygdom og desuden vide, at man er med til at forurene miljøet? Det er bare en tanke…

LÆS OGSÅ: Jeg får højt blodsukker af smerter

Selvfølgelig ikke alt, der kan genbruges

Der er selvfølgelig meget af udstyret, der IKKE kan genbruges, f.eks. slanger fra insulinpumper, kanyler/sprøjter og tomme insulinhætteglas. Den ene lancet, du skifter hvert skudår, pumpenåle eller infusionssæt – og strimler. Dette er affald, der skal håndteres i henhold til kommunens retningslinjer. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dem, der håndterer affald hvor du bor.

Bemærk: Sådant udstyr skal IKKE afleveres på apoteket.  Her skal der kun afleveres medicin til destruktion.

LÆS OGSÅ: Dette er de vigtigste tal for god diabetesbehandling

Meget emballage skaber meget affald

Men hvad med indpakningen? Kan vi gøre noget ved den? Emballagen til medicin og udstyr må der jo kunne gøres noget ved. Som ansat på et apotek ved jeg desværre alt for godt, at det europæiske direktiv om forhindring af forfalskning af lægemidler kræver, at lægemidler pakkes på en måde, der gør det vanskeligt for uvedkommende at åbne pakkerne. Dette har desværre gjort, at der er lavet mere emballage til især pillepakninger og flasker. Efter sigende arbejdes der på en bedre løsning på dette.

Kom gerne med forslag. Send gerne en lille påmindelse til producenterne.

Men i mellemtiden kan vi jo bruge fantasien. Søg efter “diabetes” og “upcycle” på Google for at få idéer til, hvad du kan bruge tomme hætteglas eller strimmelpakninger til.

Kilde:
Statistisk sentralbyrå,
Avfall fra hushalda
beyondtype1.org

Indholdet på denne hjemmeside er skrevet af og til et nordisk publikum, og kan derfor indeholde kilder, detaljer og information, der tager udgangspunkt i et andet land eller region end dit eget.

Annonce
Diabetes Type 2 nyhedsbrev